Yaratıcı Drama

Babysitter and Nanny Hiring Resources

Yaratıcı dramada  öncelikli amaç çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuklar oldukça eğlenir ve mutlu olur. Drama, özellikle şehir hayatında sokağa ya da bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oynayamayan, dolayısıyla sosyal gelişim açısından eksiklik yaşayan çocuklar için önemli bir gelişim ve özgürlük alanıdır.

Leydi Çocuk Anokulu’nda Yaratıcı Drama Eğitimi çocuklara; birlikte çalışma becerisi, çözüm üretme yeteneği, heyecan kontrolü, dinleme becerisi, empati kurma, sosyal gelişim, hayal gücü, yaratıcılık, motivasyon, duygularını tanıma ve değerlendirebilme, öfke kontrolü, kaygı ve stres kontrolü kazandırmayı hedefleyen bir programdır.